Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 25 tháng 11 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 16:47 09/04/2013  

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tháng 4 Năm 2013

TRƯỜNG TH&THCS THUỶ TÂN

TỔ VĂN PHÒNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                          Thủy Tân, ngày 02 tháng 4 năm 2013

 

                                                        KẾ HOẠCH

                                         Hoạt động tháng 04 năm 2013

 

I/ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 04/2013:

- Sinh hoạt với chủ đề: Hòa bình và hữu nghị

1/ Kê toán tài vụ:

-         Rà soát lại số học sinh chưa nộp các khoản trong năm học.

-         Làm lương và các chế độ có liên quan cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

-         Tổng hợp các chứng từ để trình Hiệu trưởng ký (nếu có)

-         Thu – chi các khoản trong tháng theo đúng nguyên tắc tài chính hiện hành.

2/ Văn thư-giáo vụ kiêm thủ quỹ:

-         Báo cáo thông tin 2 chiều đầy đủ, kịp thời, chính xác.

-         Cập nhật các thông tin ở cổng TTĐT.

-         Cập nhật theo dõi và xử lý công văn đi - đến trong tháng.

-         Tham gia lớp tập huấn sử dụng trang web thí điểm tại Sở GD&ĐT.

-         Cập nhật hồ sơ Pmis và trang web của trường hàng tuần, hàng tháng

-         Lập báo cáo, biểu mẫu thống kê chính xác, kịp thời nộp cho cấp trên (nếu có).

+ Công tác thủ quỹ:

- Tiếp tục nhắc nhở những học sinh chưa nộp các khoản tiền trong năm học.

            - Đối chiếu thu chi các khoản và các loại quỹ với kế toán.

3/ Y tế:

-         Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng VSATTP, tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường.

-         Phối hợp trạm y tế tiêm vacxin phòng uốn ván mũi 1 cho HS nữ khối 9.

-         Kiểm kê báo cáo cuối tháng.

-         Quét dọn, lau chùi sàn nhà, tủ thuốc, dụng cụ y tế.

-         Theo dõi kiểm tra vệ sinh trường lớp, các công trình vệ sinh.

-         Tập huấn sơ cứu cho học sinh và CSSKBĐ kịp thời cho HS, CBGV,NV.

4/ Bảo vệ:

      - Tăng cường công tác bảo vệ, quản lý tốt tài sản nhà trường.

      - Trực đảm bảo đúng thời gian, theo dõi báo cáo với Nhà trường các tài sản như: Bàn ghế, hàng rào, điện nước … bị hỏng kịp thời sửa chửa.

      - Phục vụ nước uống kịp thời.

II/ Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:

-         Toàn thể nhân viên trong tổ VP tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực, chuyên môn.

-         Luôn nắm bắt nhiệm vụ theo kế hoạch của cấp trên.

-         Họp đánh giá công tác tháng và lên kế hoạch tháng tới.

                                                                                                Người lên kế hoạch

            Duyệt của Hiệu trưởng                                               Tổ trưởng

                 Phan Hùng Sơn                                                      Nguyễn Thị Lê Dung