Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 19 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 16:47 09/04/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014

TRƯỜNG TH&THCS THUỶ TÂN

TỔ VĂN PHÒNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                          Thủy Tân, ngày 02 tháng 4 năm 2013

 

                                                        KẾ HOẠCH

                                         Hoạt động tháng 04 năm 2013

 

I/ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 04/2013:

- Sinh hoạt với chủ đề: Hòa bình và hữu nghị

1/ Kê toán tài vụ:

-         Rà soát lại số học sinh chưa nộp các khoản trong năm học.

-         Làm lương và các chế độ có liên quan cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

-         Tổng hợp các chứng từ để trình Hiệu trưởng ký (nếu có)

-         Thu – chi các khoản trong tháng theo đúng nguyên tắc tài chính hiện hành.

2/ Văn thư-giáo vụ kiêm thủ quỹ:

-         Báo cáo thông tin 2 chiều đầy đủ, kịp thời, chính xác.

-         Cập nhật các thông tin ở cổng TTĐT.

-         Cập nhật theo dõi và xử lý công văn đi - đến trong tháng.

-         Tham gia lớp tập huấn sử dụng trang web thí điểm tại Sở GD&ĐT.

-         Cập nhật hồ sơ Pmis và trang web của trường hàng tuần, hàng tháng

-         Lập báo cáo, biểu mẫu thống kê chính xác, kịp thời nộp cho cấp trên (nếu có).

+ Công tác thủ quỹ:

- Tiếp tục nhắc nhở những học sinh chưa nộp các khoản tiền trong năm học.

            - Đối chiếu thu chi các khoản và các loại quỹ với kế toán.

3/ Y tế:

-         Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng VSATTP, tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường.

-         Phối hợp trạm y tế tiêm vacxin phòng uốn ván mũi 1 cho HS nữ khối 9.

-         Kiểm kê báo cáo cuối tháng.

-         Quét dọn, lau chùi sàn nhà, tủ thuốc, dụng cụ y tế.

-         Theo dõi kiểm tra vệ sinh trường lớp, các công trình vệ sinh.

-         Tập huấn sơ cứu cho học sinh và CSSKBĐ kịp thời cho HS, CBGV,NV.

4/ Bảo vệ:

      - Tăng cường công tác bảo vệ, quản lý tốt tài sản nhà trường.

      - Trực đảm bảo đúng thời gian, theo dõi báo cáo với Nhà trường các tài sản như: Bàn ghế, hàng rào, điện nước … bị hỏng kịp thời sửa chửa.

      - Phục vụ nước uống kịp thời.

II/ Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:

-         Toàn thể nhân viên trong tổ VP tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực, chuyên môn.

-         Luôn nắm bắt nhiệm vụ theo kế hoạch của cấp trên.

-         Họp đánh giá công tác tháng và lên kế hoạch tháng tới.

                                                                                                Người lên kế hoạch

            Duyệt của Hiệu trưởng                                               Tổ trưởng

                 Phan Hùng Sơn                                                      Nguyễn Thị Lê Dung

Các tin khác