Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 22 tháng 10 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Liên Đội

Cập nhật lúc : 14:37 27/11/2012  

Kế hoạch năm 2012-2013

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH&THCS THỦY tTÂN

-----˜–&—™-----

 

 

 

Thủy Tân, ngày 1 tháng 11 năm 2012 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI  THÁNG 11

NĂM HỌC 2012 – 2013

Chủ đề : “Tôn sư trọng đạo – Ngàn hoa điểm 10”

Căn cứ vào kế hoạch công tác tháng 11/2012 của trường TH&THCS. Xuất phát từ tình hình thực tế của Liên Đội. Nay Liên Đội xây dựng kế hoạch hoạt động như sau:

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

TỔ CHỨC

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1. Kiểm tra nề nếp, vệ sinh.

TPT & HS

 

 

2. Phát động phong trào “Hoa điểm 10” nhân ngày 20/11. và một số hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

 

 

TPT, GVCN, HS

 

 

 

3. Tổ chức tốt công tác lao động vệ sinh hàng ngày, nhắc nhở trang phục đội viên tới trường.

TPT & Đội nghi thức

 

 

4. Triển khai hồ sơ, sổ sách Liên Đội.

 

TPT, GVCN, HS

 

5. Làm vệ sinh đài tưởng niệm xã.

GVCN, HS lớp 9/1

 

6. Làm vệ sinh đình làng Hòa Phong

 

GVCN, HS Lớp 6/1

 

7. Tiếp tục tuyên truyền ATGT và tệ nạn xã hội

TPT&HS

 

8. Kết hợp chi Đoàn tổ chức cuộc thi đường lên đỉnh Olympia cấp trường năm học 2012 - 2013

CĐ&TPT

 

 

 

9.T    9. Tổ chức hội khẻo Phù Đổng cấp trường.

TPT,HS

 

10.Triển khai , cho hs đăng ký chương trình rèn luyện Đội viên.

TPT, HS

 

11. Tiếp tục kết hợp chuyên môn cho hs tham gia giải toán, Olympia qua mạng.

GVBM,HS

 

12. Triển khai múa hát sân trường

 

TPT, GVCN, HS

 

13.Tổng  hợp  công tác  trong tháng. Thực hiện những công việc chưa hoàn thành và báo cáo công tác tháng 11.

 

TPT

 

Trên đây là kế hoạch tháng 11/2012 của Liên Đội trường TH&THCS Thủy Tân  kính trình BGH trường xem xét và phê duyệt, thầy cô phụ trách chi đội, lớp và các em đội viên – học sinh thực hiện nghiêm túc.

Duyệt của BGH                                                        TM/ LIÊN ĐỘI

                                                                              Tổng phụ trách

                                                                    Nguyễn Thị Diễm Phượng